CLO 8704

Yo-Yo maker heart shaped small

NEW!

For heart shaped yo-yos of 1 x 1 1/4 inch (2.5 x 3 cm). Instruction manual included.