CLO 8711

Yo-Yo maker butterfly large

With this yo-yo maker you can make beautiful butterflies of 1 3/4 x 2 1/4 inch.