CLO 8710

Yo-Yo maker butterfly small

With this yo-yo maker you can make beautiful butterflies of 1 1/4 x 1 1/2 inch.