Marti Michell bij Minewood Quilting 1

Marti Michell en Agnes Mijnhout voor de Good Neighbors quilt, een van de From Marti and Me Club patronen.