Yo-Yo maker butterfly large

CLO 8711
Add to cart
  • Description

With this yo-yo maker you can make beautiful butterflies of 1 3/4 x 2 1/4 inch.